Onnea Kouvola Priden järjestäjät ja osallistujat! Jatkatte suomalaisen järjestäytyneen sateenkaaritoiminnan 50-vuotista perinnettä. Vaikka ajat muuttuvat, pysyy tarve toiminnalle edelleen. Etenkin suurten kaupunkien ulkopuolella sateenkaari-ihmiset ovat usein näkymättömiä, mutta te näytte, kuulutte ja olette yhdessä – ylpeinä.

Vaikka pride onkin monelle kohokohta, sateenkaarioikeuksien puolesta voi toimia myös koko vuoden ajan esimerkiksi yhdistyspohjalta.

Yhteenkuuluvuuden tunne, vertaistensa löytäminen ja kokemusten jakaminen on tärkeä osa ihmisyyttä. Tätä mahdollistavat ne monet ihmiset, jotka yhteisvoimin suunnittelevat, järjestävät ja toteuttavat sateenkaaritoimintaa. Työ ei ole aina helppoa, mutta se on palkitsevaa.

Vaikka pride onkin monelle kohokohta, sateenkaarioikeuksien puolesta voi toimia myös koko vuoden ajan esimerkiksi yhdistyspohjalta. Yhdistyksen perustaminen tai aiemmin toimineen Seta-yhdistyksen elvyttäminen on helppoa, ja samalla pääsee luomaan juuri sellaista toimintaa, jota itse haluaa alueelleen. Yhdistykset voivat hakea Setan jäseniksi vapaamuotoisella hakemuksella. Jäsenjärjestöjä tuetaan järjestöpalveluilla eli vuosittaisilla avustuksilla, järjestökoulutuksilla ja -tapaamisilla sekä konsultoimalla.

Tukea ympärivuotiseen toimintaan voi saada esimerkiksi Setan järjestämien ryhmänohjaaja- ja kouluvierailukoulutusten kautta, ja vertaistukiryhmiä voi pyörittää myös yhdessä julkisten palveluiden kanssa. Esimerkiksi nuorten tai seniorien ryhmiä on perustettu yhteistyössä monella paikkakunnalla. Kunnilta voi saada myös tiloja käyttöönsä helposti ja avustuksia yhdistystoimintaan.

On myös tärkeää vaikuttaa ruohonjuuritasolla siihen, millainen elinympäristö Kouvola on sateenkaari-ihmisille. Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta: ovatko esimerkiksi koulujen toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat ajan tasalla ja sateenkaarinuoret huomioivia, tai onko sateenkaariseniorit huomioitu vanhuspalveluissa?

Kaikilla ei ole vielä mahdollisuutta olla oma itsensä kaikilla elämänalueilla kuten töissä, koulussa tai vanhemmilleen. Yhteisöllisyys ja turvalliset tilat ovat etenkin silloin voimavara, joka kannattelee

Myös vapaamuotoiset tapaamiset sateenkaari-ihmisille ovat edelleen tärkeitä ja helppo järjestää, oli yhdistystä tai ei. Tärkeintä on, että niitä järjestetään. Jos omien toiveiden kaltaista sateenkaaritoimintaa ei ole omalla alueella tarjolla, kannustan kokoamaan oman porukan esimerkiksi nettiä apua käyttäen ja järjestämään vaikkapa piknikin tai leffaillan.  

Kaikilla ei ole vielä mahdollisuutta olla oma itsensä kaikilla elämänalueilla, kuten töissä, koulussa tai vanhemmilleen. Yhteisöllisyys ja turvalliset tilat ovat etenkin silloin voimavara, joka kannattelee. Myös muutenkin elämässä on usein tärkeää, että ympärillä on ihmisiä, jotka ymmärtävät ja jakavat vähemmistöön kuulumisen kokemuksia. Toisilta voi saada tukea, apua tai kuuntelevan korvan. Pidetään yhdessä toisistamme huolta.

Sakris Kupila
puheenjohtaja
Seta