V*TUN HOMO! 

Tämä oli oman nuoruuteni yksi yleisimmistä tavoista haukkua toista ihmistä erimielisyyksien eskaloituessa sanasodaksi. Syyllistyin tähän ala-arvoiseen kielenkäyttöön myös itse ajattelematta asiaa sen syvällisemmin. Kuitenkin jo teininä havaitsin, että tästä tavasta puhua rumasti puheeseeni oli jäänyt jäljelle vain naisen sukuelimen ronski synonyymi. Sekin sana on sittemmin poistunut sanavarastostani. Ajattelen, että ihmisenä kasvaminen näkyy ihmisen kielenkäytössä. Samasta syystä olen opetellut pois esi- ja virkamies termeistä, jotka ovat turhaan sukupuolittavia.

Ajattelen, että ihmisenä kasvaminen näkyy ihmisen kielenkäytössä.

Työskennellessäni lasten kanssa olen havainnut, että homo-sanan käyttö haukkumistarkoituksessa on selvästi vähentynyt. Uskon tämän johtuvan siitä, että seksuaalivähemmistöistä puhutaan enemmän esimerkiksi kouluissa ja kotona. Tieto on poistanut sanasta sen elementin, josta joku voisi loukkaantua – haukku ei toimi. Kielenkäyttö on muuttunut niin, että aikuinen, joka tätä sanaa vielä haukkumatarkoituksessa käyttää, osoittaa selvästi sivistystasonsa olevan menneessä ajassa.

Uskon, että homo-sanan käyttö haukkumasanana on peruja kirkollisen ja konservatiivisen yhteiskunnan tavasta asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Ajasta, jolloin homoseksuaalinen henkilö nähtiin sairaana tai muuten muita alempiarvoisena. Nyt kun yhteiskunta – uskonnolliset yhteisöt mukaan lukien – alkaa hyväksyä kaikki ihmiset ”luojan luomina”, niin jarruttajien joukot käyvät vähiin. Kun yhteiskunta vähitellen tasa-arvoistuu, ei ole älykästä haukkua ketään heteroksi, biseksuaaliksi tai homoksi. Ihmisiä eriarvoistava puhe ei ole ollut hyväksyttävää aiemminkaan, mutta tiedon lisääntyessä ihmiset ovat muuttaneet kielenkäyttöään nykyaikaisemmaksi.

Kun yhteiskunta vähitellen tasa-arvoistuu, ei ole älykästä haukkua ketään heteroksi, biseksuaaliksi tai homoksi.

Mutta aina ei ole ollut näin, ja edelleen tarvitaan yhteiskunnallista keskustelua ja toimintaa ihmisten yhdenvertaisuuden eteen. Suomessa on muista Pohjoismaista poiketen häpeällinen tahra lainsäädännössä. Se on kohta, joka kohtelee törkeästi yhteiskuntamme transihmisiä. Seuraavalla hallituksella ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä uusi translaki.

Priden kaltaiset tapahtumat ovat olleet ja tulevat olemaan tärkeässä asemassa ilmapiirin muutoksessa. Kun kansa sanoo: ”Tämä ei käy!” niin päättäjienkin on pakko reagoida.

Tervetuloa Kouvolan omaan Prideen!

Juha Huhtala (vihr.)

kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuutettu
maakuntavaltuutettu