Me Kouvolan kaupungin nuorisopalveluiden työntekijät olemme perustaneet Facebookiin Kouvolan Sateenkaarinuoret -sivun, johon haluamme kutsua mukaan kaikki sateenkaarevasta nuorille suunnatusta toiminnasta ja teemoista kiinnostuneet. Olemme myös käynnistämässä nuorille suunnattua sateenkaarevaa ryhmätoimintaa, jonka on tarkoitus startata Kouvolan pride-viikolla. Etsimme tällä hetkellä täysi-ikäisiä vapaaehtoisia ohjaamaan ryhmää ja suunnittelemaan toimintaa jo loppukesän aikana. Toiveenamme on saada sivusta ja ryhmätoiminnasta alusta, jonka avulla nuoret voivat itse kehittää sateenkaaritoimintaa Kouvolassa.

Toiveenamme on saada sivusta ja ryhmätoiminnasta alusta, jonka avulla nuoret voivat itse kehittää sateenkaaritoimintaa Kouvolassa.

Vastikään perustetulla Kouvolan Sateenkaarinuoret -Facebook-sivulla pyritään herättelemään nuorten sateenkaarevaa toimintaa Kouvolassa sekä tekemään näkyväksi nuoruuden ikävaiheen erityisyyttä liittyen kasvuun myös seksuaalisena ja sukupuolisena kokonaisuutena. Facebook-sivulla korostamme yksilön oikeutta itsemäärittelyyn ja -määrittelemättömyyteen sekä turvalliseen ja yhdenvertaiseen keskusteluun.

Nuoruus ikävaiheena on voimakasta identiteetin kehityksen aikaa. Nuori muotoilee omaa minuuttaan, ja kaipaa usein siihen vertaisuutta, nähdyksi tulemisen kokemusta ja hyväksyvää kohtaamista. Sateenkaarevalla ryhmätoiminnalla mahdollistamme nuorille ainakin sen yhden turvallisen alustan, jossa kokea yhdenvertaisuutta ja hyväksyvää ilmapiiriä.

Meidän tehtävämme on rakentaa kaikille nuorille turvallinen, fyysinen ja henkinen kasvuympäristö.

Meille on selvästi kasvamassa entistä avoimempia, ennakkoluulottomampia ja yksilöllisyyteen valmiita sukupolvia. Kokeilevuus ja rohkeus oman itsensä ilmaisuun kumpuavat hyväksyvämmästä ilmapiiristä yhteiskunnassa. Tämä työ ei kuitenkaan ole valmis. Tämä työ on ennen kaikkea kaikkien nuoria kohtaavien aikuisten tehtävä, niin eri ammattilaisten kuin nuorten läheisten ja nuorelle merkityksellisten aikuisten. Meidän tehtävämme on rakentaa kaikille nuorille turvallinen, fyysinen ja henkinen kasvuympäristö.

Priden kaltaiset tapahtumat ovat meille kaikille, erityisesti nuorille vahva viesti: olette nähtyjä, olette hyväksyttyjä. Me olemme läsnä, me olemme teidän puolellanne.

Lisätietoja nuorten sateenkaarevasta ryhmätoiminnasta ja sateenkaariteemojen parissa tehtävästä työstä nuorten parissa:

Sanni Laurila
Camilla Metsäranta