Tervetuloa Kouvolaan! 

Kouvolan kaupungin puolesta minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi Kouvolaan juhlimaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Suomalainen yhteiskunta rakentuu yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle, yksilöiden ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Tämä on kirjattu perustuslakiimme, se on kirjattu Euroopan unionin perustuslakiin ja moneen kertaan kansainvälisten sopimusten kautta ratifioitu.

Ihmisten moninaisuus on läsnä kaikkialla yhteiskunnassa. Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi tarvitaan sekä tietoista yhdenvertaisuuspolitiikkaa että jokaista kunnioittavaa vuorovaikutusta.

Syrjintään, ennakkoluuloihin ja muihin yhteiskunnan epäkohtiin puuttuminen on meidän kaikkien tehtävämme, mutta erityisesti päätöksentekijöiden velvollisuus. Ihmisellä pitää olla vapaus tavoitella unelmiaan.

Me olemme kaikki erilaisia, silti samanarvoisia. Myös kunnissa meidän päättäjien ja muiden toimijoiden tulee tarkastella omaa toimintaamme yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Tehdään yhdessä yhteistyötä yhdenvertaisemman Suomen luomiseksi.

Hyvää ja onnistunutta Kouvola Pride -juhlaa ja yhdenvertaista syksyä!

Marita Toikka
Kouvolan kaupunginjohtaja